Hướng dẫn đăng nhập

14/06/2016 | 08:51

    Để đăng nhập vào hệ thống của Luuthong.vn bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:

    Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản tại Luuthong.vn

    Nếu bạn đã có tài khoản tại Luuthong.vn, bạn chỉ cần điền thông tin và đăng nhập

    Đăng nhập thành công

    Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook:

    Bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản facebook, khi facebook của bạn đang đăng nhập, sẽ có bảng yêu cầu xác nhận, bạn nhấn ok xác nhận thông tin theo hình bên dưới

    Đăng nhập thành công bằng facebook

    Cách 3: Đăng nhập bằng Gmail:

    Bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản Google+, khi gmail của bạn đang đăng nhập, sẽ có bảng yêu cầu xác nhận, bạn nhấn Allow xác nhận thông tin theo hình bên dưới:

    Đăng nhập thành công bằng Google+