Hướng dẫn đăng ký tài khoản

18/08/2015 | 14:28

Bước 1: Click vào nút "đăng ký"Bước 2: Nhập số điện thoại di động để nhận mã kích hoạt tài khoản

Bước 3: Nhập mã xác thực

Bước 4: Nhập thông tin cá nhân

Bước 5: Lựa chọn loại tài khoản "Cá nhân" hoặc "Doanh nghiệp"

Bước 6: Đăng ký tài khoản thành công

Lưu ý: Nếu đã có tài khoản vui lòng xem hướng dẫn đăng nhập tại đây