Tuyển dụng kế toán, tài chính

Nhân viên thu ngân - thủ quỹ

Nhân viên thu ngân - thủ quỹ

16/03/2016 | 10:05
CÔNG TY TNHH HAZA EXPRESS với trang Web: Luuthong.vn cần tuyển Nhân viên Thu ngân - thủ quỹ 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  - Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi. - Đối chiếu bảng kê: thu, chi tiền khớp đúng với... » chi tiết
Nhân viên kế toán tổng hợp

Nhân viên kế toán tổng hợp

16/03/2016 | 10:04
CÔNG TY TNHH HAZA EXPRESS với trang Web: Luuthong.vn cần tuyển Nhân viên Kế toán tổng hợp 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  - Tổ chức điều hành, lên kế hoạch công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và... » chi tiết