Quy định dành cho người mua

Quy định đối với người mua hàng

Quy định đối với người mua hàng

04/11/2015 | 16:25
     Là người mua hàng bạn cần đọc kỹ và hiểu rõ các quy định đối với người mua nói riêng và đối với thành viên Lưu Thông nói chung, cụ thể như sau: Người mua phải tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp... » chi tiết