Hướng dẫn sử dụng mật khẩu thanh toán

14/06/2016 | 10:53

    Mật khẩu thanh toán là mật khẩu dùng để thực hiện các thao tác liên quan tới số tiền trong tài khoản của bạn. Để sử dụng mật khẩu này, vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

    Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại Luuthong.vn

    Bước 2: Bấm chọn vào tên đăng nhập

    Bước 3: Chọn mục Tài khoản trả trước => Mật khẩu thanh toán

    Bước 4: Thực hiện thao tác

      4.1 Tạo mới mật khẩu thanh toán

      4.2 Đổi mật khẩu thanh toán

      4.3 Quên mật khẩu

      Trong trường hợp bạn quên mật khẩu thanh toán, bạn thực hiện các bước sau:

  • Nhấn chọn Quên mật khẩu
  • Bạn nhấn mã xác nhận để khôi phục mật khẩu
  • Bạn mở mail đăng ký của mình để kiểm tra và làm theo hướng dẫn
  • Tạo mật khẩu mới
  • Tạo mới mật khẩu thành công