Hướng dẫn người bán vào trang quản trị cửa hàng

08/10/2016 | 10:41

Để vào trang quản trị gian hàng, sau khi đăng nhập, bạn có thể click chọn Quản trị shop hoặc Quản lý cửa hàng.

Tại bảng điều khiển chính, bạn sẽ xem được đơn hàng mới, đánh giá mới cũng như các câu hỏi về sản phẩm.

Tại thanh điều khiển bên tay phải, bạn có thể click chuột vào để thực hiện việc quản lí gian hàng của mình.

Để vào trang quản trị gian hàng, sau khi đăng nhập, bạn có thể click chọn Quản trị shop hoặc Quản lý cửa hàng.

Tại bảng điều khiển chính, bạn sẽ xem được đơn hàng mới, đánh giá mới cũng như các câu hỏi về sản phẩm.

Tại thanh điều khiển bên tay phải, bạn có thể click chuột vào để thực hiện việc quản lí gian hàng của mình.