Hướng dẫn người bán cài đặt gian hàng

12/09/2016 | 14:39

Để sửa lại thông tin hay cấu hình lại gian hàng, sau khi đăng nhập tài khoản, bạn chọn Quản lý cửa hàng.

- Trong bảng điều khiển bạn chọn Quản lý tài khoản ==> Sửa thông tin gian hàng

- Tại menu bên tay trái, bạn có thể chọn sửa lại Thông tin gian hàng (Tên đầy đủ của shop, số điện thoại, địa chỉ của shop...)

- Đối với điều kiện bán hàng, bạn có thể cấu hình điều kiện của shop, có thể mua từ 5 sản phẩm trở lên, hoặc đơn hàng tối thiểu của shop có giá trị 500,000đ...

- Về cấu hình phí vận chuyển, nếu bạn đồng ý hỗ trợ người mua hàng phí vận chuyển, bạn chỉ cần điền số phần trăm giá trị bạn muốn hỗ trợ, hệ thống sẽ tự động tính phí vận chuyển còn lại cho khách hàng.