Hướng dẫn đăng nhập

18/08/2015 | 14:41

Để đăng nhập vào hệ thống của Lưu Thông, bạn vui lòng thực hiện các bước  theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản
Bước 2: Đăng nhập thành công

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản bạn xem hướng dẫn mở tài khoản tại đây