Hướng dẫn đăng bán sản phẩm

10/06/2016 | 08:54

Để bán hàng trên Luuthong.vn bạn phải có một gian hàng (xem hướng dẫn mở gian hàng), truy cập vào gian hàng của bạn và thực hiện các thao sau

 

  • Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm

 

 

  • Bước 2: Tạo danh mục sản phẩm

 

Chọn mục Danh sách sản phẩm rồi chọn Tạo sản phẩm để có thể tạo được sản phẩm mới

 

 

  • Bước 3: Nhập thông tin cơ bản của sản phẩm

 

 

  • Bước 4: Lựa chọn danh mục cho sản phẩm

 

 

Danh mục sản phẩm bao gồm danh mục hệ thống và danh mục của hàng. Danh mục hệ thống và vị trí để sắp xếp sản phẩm của bạn trên website. Mỗi 1 danh mục sản phẩm hệ thống sẽ cung cấp cách thông số để bản lựa chọn và hoàn thiện thông tin về sản phẩm khi giới thiệu đến người mua hàng.

 

  • Bước 5: Upload hình ảnh và mô tả sản phẩm

 

 

Nhấn “Chọn file” Để upload hình ảnh. Cần upload tối thiểu 3 hình ảnh. Lưu ý: hình ảnh upload phải dưới dạng file .jpg; jpeg … và chiều rộng của ảnh không được phép nhỏ hơn 400 pixel.

 

  • Bước 6: Tạo thuộc tính cho sản phẩm

 

Thuộc tính sản phẩm là những giá trị của sản phẩm như size, màu sắc, dung tích …. mà sản phẩm có để khách hàng có thể chọn lựa. Ví dụ :

 

 

Mỗi sản phẩm có ít nhất 1 thuộc tính và tối đa là 2 thuộc tính. Để tạo thuộc tính, bạn click vào QL Thuộc tính

 

 

Chọn thêm thuộc tính :

 

 

Nhâp tên thuộc tính sản phẩm và giá trị thuộc tính, sau đó ấn Lưu thông tin:

 

 

  • Bước 7: Tạo SKU của sản phẩm

 

SKU hay còn gọi là mã sản phẩm, dùng để phân loại từng sản phẩm theo thuộc tính mà bạn tạo ra. Sau khi đã lưu xong thuộc tính giao diện QL Thuộc tính sẽ như sau:

 

 

Click tạo SKU, và chọn các giá trị thuộc tính và lưu SKU

 

 

Cập nhật khối lượng và số lượng tồn kho của sản phẩm

 

 

  • Bước 8: Đăng bán

 

Tùy theo sản phẩm đăng bán, bán có thể để giá bán theo thuộc tính SKU hoặc theo số lượng

- Nếu đăng bán theo số lượng, bạn nhập số lượng sản phẩm và giá 1 sản phẩm tương ứng:

 

 

- Nếu đăng bán theo SKU, bạn nhập số lượng sản phẩm phải mua tối thiểu (Số lượng thấp nhất) và kéo xuống phần QL SKU để nhập giá cho từng mã hàng

 

 

 

Sau khi nhập xong giá, bạn vui lòng tích chọn ô “Đăng bán” và lưu sản phẩm.

Lưu ý: khi bạn nhấn lưu sản phẩm xong mà nút đăng bán vẫn chưa chuyển sang màu xanh, sản phẩm của bạn vẫn chưa được đăng bán thành công. Vui lòng kiểm tra lại thông số, hình ảnh.